Spring over hovedmenu

NYHED / 05-01-2015

Ny ordning med seks ugers jobrettet uddannelse

En ny ordning med seks ugers jobrettet uddannelse erstatter her fra 1. januar 2015 den hidtidige ordning med seks ugers selvvalgt uddannelse. De kurser, det er muligt at deltage i via ordningen, fremgår af en landsdækkende positivliste.

Fra 1. januar 2015 er ordningen, hvor ledige dagpengemodtagere har ret til seks ugers selvvalgt uddannelse ændret til en ny ordning med seks ugers jobrettet uddannelse.

Den nye ordning er målrettet ufaglærte og faglærte dagpengemodtagere samt dagpengemodtagere med korte videregående uddannelser (KVU'ere), der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse, som får ret til seks ugers jobrettet uddannelse fra første ledighedsdag. 

Positivliste afgør uddannelsesmulighederne
Med ordningen kan ledige dagpengemodtagere deltage i ét jobrettet kursus eller ét jobrettet uddannelsesforløb, som fremgår af en landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse. Den landsdækkende positivliste afgrænser dermed hvilke kurser og uddannelsesforløb, det er muligt at deltage i gennem ordningen. 

Den landsdækkende positivliste er udarbejdet af Beskæftigelsesministeriet med inddragelse af Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet og i et tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter i Beskæftigelsesrådet. De 11 efteruddannelsesudvalg på AMU-området har også været inddraget.

Positivlisten gælder fra 1. januar 2015 til 31. december 2015.