Spring over hovedmenu

NYHED / 22-01-2015

Nye arbejdsmiljøregler vedtaget

Arbejdsmiljølovgivningen er med et netop vedtaget lovforslag ændret, når det kommer til blandt andet frivilligt arbejde, arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid og Arbejdstilsynets adgang til eksterne oplysninger.

Folketinget har netop vedtaget et lovforslag, der indeholder en række ændringer til arbejdsmiljølovgivningen.

Arbejde, der har karakter af fritidsaktiviteter i almennyttige foreninger, bliver med lovforslaget undtaget fra kravene om arbejdspladsvurdering (APV) og organisering af arbejdsmiljøarbejdet (AMO) i arbejdsmiljøloven. Det frivillige arbejde vil fortsat være omfattet af arbejdsmiljølovens øvrige bestemmelser.

Herudover får arbejdsgivere fremover pligt til også at forebygge arbejdsrelateret vold, trusler og anden krænkende adfærd, der finder sted uden for arbejdstiden. I dag gælder pligten om forebyggelse af vold og trusler kun på selve arbejdspladsen.

Lovforslaget betyder også, at Arbejdstilsynet får adgang til oplysninger fra eksterne registre, som skal bruges til at målrette Arbejdstilsynets indsats over for de virksomheder, der har de største problemer med arbejdsmiljøet.

Herudover betyder de nye regler at:

  • Arbejdstilsynet kan fastsætte en frist for efterkommelse af undersøgelsespåbud.
  • Arbejdsgiveres underretningspligt ved fuldtidsbeskæftigelse af unge under 18 år ophæves.
  • Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at kunne fastsætte regler om digital offentliggørelse af oplysninger om sikkerhedsforanstaltninger for Seveso-virksomheder.

Loven træder i kraft 1. februar 2015