Spring over hovedmenu

NYHED / 22-01-2015

Nye regler for fratrædelsesgodtgørelse

Reglerne for fratrædelsesgodtgørelse er med et netop vedtaget lovforslag blevet forenklet, så alle funktionærer har ret til godtgørelse efter 12 års ansættelse.

Alle funktionærer, der bliver afskediget efter 12 års ansættelse, har fremover ret til fratrædelsesgodtgørelse. Det er netop vedtaget i Folketinget.

Dermed får en afskediget medarbejder, der har været ansat på samme arbejdsplads i 12 år eller mere ret til en fratrædelsesgodtgørelse for lang og tro tjeneste, der svarer til en månedsløn. Har den afskedigede funktioner været ansat i 17 år eller mere, er godtgørelsen på tre måneders løn.

Hidtil har en afskediget funktionær med mere end 12 års anciennitet ikke nødvendigvis haft ret til en fratrædelsesgodtgørelse, hvis den enkelte har haft mulighed for at gå på pension. Med de nye regler bliver det enklere og lettere for både arbejdsgivere og funktionærer at se, om en medarbejder har ret til fratrædelsesgodtgørelse, hvis de skulle blive afskediget.

Lovforslaget træder i kraft 1. februar 2015.