Spring over hovedmenu

NYHED / 19-02-2015

Lovforslag om kontantydelse vedtaget

En ny kontantydelse sikrer ledige, der i 2015 opbruger retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, forsørgelse i op til tre år.

Folketinget har i dag, 19. februar 2015, vedtaget det lovforslag, der sikrer ledige, som i 2015 opbruger deres ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, offentlig forsørgelse i op til tre år.

Lovforslaget udmønter aftalen om en ny kontantydelse, som regeringen indgik med SF og Enhedslisten i forbindelse med finanslovsaftalen for 2015.

Kontantydelsen er målrettet personer, der:

  • Opbruger retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse i 2015-2017.
  • Har fået afslag på fuld kontanthjælp, uddannelseshjælp og anden offentlig forsørgelse.
  • Selv kontakter kommunen for at få et tilbud om virksomhedspraktik eller nytteindsats, der er en forudsætning for at modtage kontantydelsen. Indtil jobcentret har fundet et tilbud, gælder retten til ydelsen også.
  • Står til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder henvist arbejde, og udnytter retten til tilbud efter ordningen.

Lovforslaget træder i kraft 1. marts 2015, og de første personer kommer til at modtage kontantydelse i efteråret 2015.