Spring over hovedmenu

NYHED / 23-02-2018

Ny SFI-rapport om handicap og beskæftigelse

SFI følger løbende beskæftigelsen for danskere med handicap. En netop offentliggjort rapport ser på udviklingen fra 2002 og frem til i dag.

En ny rapport fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd belyser, hvordan personer med handicap klarer sig på arbejdsmarkedet fra 2002 og frem til i dag sammenlignet med personer uden handicap.

Samtidig kortlægger rapporten blandt andet udviklingen i den ugentlige arbejdstid, benyttelsen af de handicapkompenserende ordninger og holdningen til personer med handicap på arbejdspladsen.

Overordnet set viser rapporten, at danskere med handicap fortsat er mindre beskæftigede end andre. I 2014 var 77 procent af danskerne i den erhvervsaktive alder i arbejde, mens det kun var 43 procent af personerne med handicap eller et længerevarende helbredsproblem. Både blandt personer med handicap og personer uden handicap er beskæftigelsesandelen faldet siden 2002.

Rapporten viser også, at arbejdstiden er faldet siden 2002 både for beskæftigede personer med handicap og uden handicap, at holdningen til personer med en psykisk lidelse er blevet mere positiv i løbet af den 12-årige periode, og at personer med handicap har sværere ved at fastholde deres job end personer uden handicap.

SFI udarbejder rapporten Handicap og beskæftigelse hvert andet år, og den netop offentliggjorte rapport er femte af slagsen.