Spring over hovedmenu

NYHED / 24-03-2015

Ny kortlægning af ungeindsatser

Videnshuset Cabi har kortlagt 39 konkrete ungeindsatser over hele landet. Kortlægningen er tænkt som inspiration til forsat udvikling af indsatserne for udsatte unge.

Med kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft i januar 2014, er der fokus på, at udsatte unge får en koordineret og systematisk indsats, der kan hjælpe den enkelte tættere på uddannelse eller job.

Videnshuset Cabi har nu kortlagt 39 konkrete indsatser for udsatte unge uden uddannelse. Kortlægningen beskriver de enkelte indsatser i praksis og skal give inspiration til, hvordan kommunerne kan arbejde videre med indsatserne, så flere unge kommer i gang med en uddannelse.