Spring over hovedmenu

NYHED /

Praksisundersøgelse ser på visitation af unge

Ankestyrelsen har udarbejdet en praksisundersøgelse af, hvordan kommunerne visiterede unge på uddannelseshjælp de første måneder efter, at kontanthjælpsreformen trådte i kraft 1. januar 2014.

Hovedintentionen med kontanthjælpsreformen er, at unge under 30 år skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en uddannelse. Unge modtager derfor uddannelseshjælp på SU-niveau og har ret og pligt til uddannelse. Hvis de unge ikke umiddelbart kan gå i gang med en uddannelse – og bliver visiteret som aktivitetsparate – har de mulighed for at modtage et aktivitetstillæg. Kommunernes visitation af de unge, er derfor afgørende for både indsatsen og ydelsen.

Ankestyrelsen har i en praksisundersøgelse set på kommunernes visitation af de unge. Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af 102 sager fra 12 kommuner. Alle sager blev påbegyndt i januar og februar 2014 – lige efter at reformen trådte i kraft 1. januar 2014.

Undersøgelsen viser, at kommunerne ved visitationen i høj grad indplacerede de unge korrekt som enten uddannelsesparat eller aktivitetsparat, og at kommunerne i de fleste sager har indhentet tilstrækkelige oplysninger til at kunne visitere den unge.

Undersøgelsen viser samtidig, at der i kommunerne var en række udfordringer med at leve op til de lovpligtige krav til indsatsen. Det gælder blandt andet i forhold til at gennemføre alle tre samtaler i visitationsperioden inden for tidsfristen, at gennemføre læse-, skrive- og regnetest af alle unge uden en ungdomsuddannelse og at sikre, at aktivitetsparate unge får et tilbud om en koordinerende sagsbehandler.