Spring over hovedmenu

NYHED / 29-04-2015

Flygtninge og indvandrere fra ikke-vestlige lande sidder fast i kontanthjælpssystemet

Flygtninge og indvandrere fra ikke-vestlige lande er særligt overrepræsenteret blandt de personer, der har siddet fast i kontanthjælpssystemet i mange år.

Indvandrere fra ikke-vestlige lande er overrepræsenteret i kontanthjælpssystemet. Indvandrere fra ikke-vestlige lande udgør 7 procent af befolkningen i den arbejdsdygtige alder, men samtidig udgør ikke-vestlige indvandrere 22 procent af alle kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere.

Ikke-vestlige indvandrere udgør også en endnu større andel af de personer, der modtager kontanthjælp i længst tid.Ud af de 55.300 personer, der har modtaget kontant- eller uddannelseshjælp i mindre end ét år, udgør indvandrere fra ikke-vestlige lande knap 21 procent svarende til 11.350 personer.

Blandt de 8.050 personer, som har modtaget uddannelses- og kontanthjælp i mellem 5 og 6 år, udgør ikke-vestlige indvandrere en lidt større andel, nemlig knap 23 procent svarende til omkring 1.850 personer.

Andel ikke-vestlige indvandrere blandt kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere opgjort for udvalgte varigheder af ydelsesforløb

Ikke-vestlige indvandrere udgør en særligt stor andel af de kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, som sidder fast i kontanthjælpssystemet i op mod ti eller tyve år.

Ikke-vestlige indvandrere udgør 34 procent af de 1.250 personer, som har siddet fast i kontanthjælpssystemet i 10 til 11 år, svarende til knap 450 personer, og 40 procent af de 750 personer, som har modtaget kontanthjælp i mere end 20 år, svarende til ca. 300 personer.

Fakta om beregningerne

Beskæftigelsesministeriet har selv foretaget beregningerne på baggrund af DREAM-registret. Varigheden er opgjort som antallet af uger på kontant- eller uddannelseshjælp, når der gøres status i uge 20 2014.

Perioder på fire eller flere sammenhængende uger uden kontant- eller uddannelseshjælp betragtes som starten på et kontant- eller uddannelseshjælpsforløb. Dvs. at selvom personer i perioder af op til tre uger ikke modtager kontant- eller uddannelseshjælp, så opgøres forløbet fortsat som ét kontant- eller uddannelseshjælpsforløb.

Starthjælp og introduktionsydelse indgår som kontanthjælp i alle år.

Kun personer under 66 år i 2014 indgår i opgørelsen.