Spring over hovedmenu

NYHED / 14-04-2015

Progression i fleksjob på få timer om ugen

Ny analyserapport ser på, om borgere, der er ansat i fleksjob på under ti timer om ugen, udvikler arbejdsevnen i jobbet. Rapporten indgår i et større projekt om, hvordan jobcentre kan arbejde fokuseret med progression i fleksjob.

Deloitte har udarbejdet en analyse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om progression i fleksjob på under ti timer om ugen – de såkaldte ”små fleksjob”.

Baggrunden er, at det med reformen af førtidspension og fleksjob, der trådte i kraft 1. januar 2013, blev muligt at etablere fleksjob på under ti timer om ugen. Målet med de ”små fleksjob” er, at borgere med en meget begrænset arbejdsevne kan komme i beskæftigelse, og at der sker progression i fleksjobbet for de borgere, der vil kunne udvikle arbejdsevnen.

Progression i fleksjobbet handler om, at borgerens arbejdsevne bliver udviklet i fleksjobbet, og at borgeren dermed også løbende får flere arbejdstimer eller øger intensiteten af det leverede arbejde. 

Analysen viser blandt andet, at næsten hver fjerde fleksjobber har haft progression i fleksjobbet, at godt ti procent har oplevet regression, og at resten hverken har oplevet progression eller regression. For de borgere, der har oplevet progression, er den ugentlige arbejdstid i gennemsnit blevet øget med 3,5 timer – fra 6 timer til 9,5 timer om ugen.