Spring over hovedmenu

NYHED / 02-04-2015

Seniorer risikerer langtidsledighed

Selvom seniorer ikke er mere ledige end andre på arbejdsmarkedet, så stiger risikoen for langtidsledighed, hvis man er ledig og har passeret de 50 år.

Under finanskrisen ramte arbejdsløsheden hårdt, men det var ikke blandt seniorer ledighedskøen voksede mest. Sammenlignet med andre aldersgruppe, har seniorer langt fra den højeste ledighed, men måler man ledighedens længde, er seniorer markant mere langtidsledige.

Hvis en person over 50 år bliver ledig, så stiger risikoen for langtidsledighed. Seniorer har i forhold til yngre ledige sværere ved at få arbejde igen, hvis de først er blevet ledige.

Andelen af langtidsledige seniorer er mellem 4 og 15 procentpoint højere end blandt øvrige ledige, og i gennemsnit er seniorer 9 procentpoint mere langtidsledige end andre.

Langtidsledigheden begyndte at stige i 2009 – året efter krisens begyndelse – og både seniorer og yngre ledige blev ramt nogenlunde lige hårdt frem til foråret 2010. Herefter begynder der at komme en større andel af langtidsledige seniorer.

Hvis man ser på den generelle ledighed i samme periode, så er det ikke seniorer, der i udpræget grad mister jobbet. Seniorer har altså ikke en større risiko for at blive ledige end andre aldersgrupper - faktisk er der andre aldersgrupper, der er hårdere ramt. Men seniorer har væsentlig sværere ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet, når de først står uden arbejde.

Et øjebliksbillede af ledigheden fordelt på aldersgrupper viser tydeligt, at der er færre 50-65 årige i ledighedskøen sammenlignet med yngre aldersgrupper. Ledigheden for 50-59 årige er på knap 5 procent af arbejdsstyrken og cirka 4 procent for dem over 60 år.

Men seniorer ligger i toppen, når det kommer til antallet af uger uden arbejde. Med 19,5 uger har ledige over 50 år den længste ledighed både blandt dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Fakta om beregningerne
Graferne bygger på tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings database, Jobindsats.

Andelen af personer over 50 år i den danske arbejdsstyrke i 2012 udgjorde i omegnen af 30 pct. eller cirka 870.000 personer.

Denne generelle demografiske udvikling sammenholdt med tilbagetrækningsreformerne betyder, at der i de kommende år vil være et stærkt stigende antal ældre, der skal fastholdes på arbejdsmarkedet.

Flere seniorer bliver på arbejdsmarkedet.

Knap halvdelen af de 60-64-årige  er i dag i beskæftigelse mod knap en tredjedel i 2000. Beskæftigelsesfrekvensen for de 55-59-årige er tilsvarende steget med ca. 7 pct.-point.