Spring over hovedmenu

NYHED / 28-04-2015

Status for sikkerhedskort i byggeriet

Regeringen, Enhedslisten og SF er enige om at arbejde videre med sikkerhedskort.

Regeringen, SF og EL er enige om, at det er vigtigt at få indført et sikkerhedskort som et tiltag, der skal modvirke social dumping og løfte arbejdsmiljøet på de danske byggepladser. Der er set på den konkrete model, som en tværministeriel arbejdsgruppe har udarbejdet, og som udmønter den politiske aftale.

- Fra arbejdsmarkedets parter har der lydt bekymring for, at hvis vi indfører et sikkerhedskort, der alene gælder for ansatte, så vil det øge antallet af ansatte på byggepladserne, der kun pro forma optræder som selvstændige. Derfor har vi besluttet at arbejde videre med at finde en ordning, der omfatter alle i byggeriet, siger beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen.

Det videre arbejde vil ske med inddragelse af arbejdsmarkedets parter og skal være afsluttet i efteråret 2015.  Regeringen, EL og SF er dog enige om, allerede, nu at iværksætte en række tiltag for at skabe større klarhed over, hvem der arbejder på en byggeplads - og om de er ansatte eller selvstændige.

- Det havde selvfølgelig været bedst, hvis vi var nået i mål nu Men hellere lave det ordentligt, så vi ved, at det kommer til at virke efter hensigten. Her er jeg tilfreds med, at det nu står meget klart, at vi arbejder frem mod en ordning, der også omfatter selvstændige, siger social dumping-ordfører Finn Sørensen (Enh.).

- Det er ærgerligt, at det ikke i første omgang er lykkedes at finde en model for et ID-kort på bygge- og anlægsområdet, som omfatter alle i branchen. Falske selvstændige medvirker meget til social dumping, og derfor er jeg glad for, at vi nu øger kontrollen for at afsløre flere falske selvstændige, der reelt er lønmodtagere, siger arbejdsmarkedsordfører Eigil Andersen (SF).

At der skal indføres et sikkerhedskortet i byggeriet blev besluttet i juni 2014.