Spring over hovedmenu

NYHED / 15-04-2015

Uddannelse til ledige betaler sig

Ledige, der vælger at tage en erhvervskompetencegivende uddannelse, opnår senere i livet en mærkbar bonus i form af større indkomst og mere beskæftigelse. Det viser en ny analyse fra Beskæftigelsesministeriet.

Uddannelse betaler sig som bekendt, og Beskæftigelsesministeriets analyse underbygger også, at ufaglærte ledige, der investerer i år på skolebænken, får afkast i form af højere løn og bedre jobmuligheder.

Beskæftigelsesministeriet har med data for en 17-årig periode defineret en "indsatsgruppe" med personer, der går fra ledighed til det ordinære uddannelsessystem, og sammenlignet den efterfølgende beskæftigelse og løn for de personer  - med ledige personer, der ligner ”indsatsgruppen” meget, men som ikke starter på en uddannelse.

Analysen viser, at kontanthjælpsmodtagere opnår en positiv beskæftigelseseffekt 8 år efter, de startede på den erhvervskompetencegivende uddannelse. For dagpengemodtagere indtræder den samlede positive beskæftigelseseffekt 19 år efter uddannelsesstart.

Det betyder, at fx en ufaglært 27-årig kontanthjælpsmodtager, der starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse, allerede som 35-årig vil have været mere beskæftiget sammenlignet med personen, der ikke startede på en uddannelse.

Analysen konkluderer også, at dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, som tager en erhvervskompetencegivende uddannelse, opnår en positiv løneffekt. For dagpengemodtagere indtræder den 12 år efter uddannelsesstart, og for kontanthjælpsmodtagere er det efter 11 år.

Hvis man ser på effekten over et helt gennemsnitligt arbejdsliv opnår dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere en samlet lønindkomst, der er henholdsvis 1.100.000 kr. og 1.800.000 kr. større, end hvis de ikke tog en kompetencegivende uddannelse.

Fakta om analysen
Den samlede analyse "Effekterne af ordinær uddannelse for lediges arbejdsmarkedstilknytning" er lavet af Beskæftigelsesministeriet i marts 2015.

Beskæftigelsesministeriet har selv foretaget beregningerne på baggrund af DREAM-registret.

Analysens indsatsgruppe og kontrolgruppe af dagpengemodtagere uden en erhvervskompetencegivende uddannelse indeholder hver 2.660 individer.

Analysens indsatsgruppe og kontrolgruppe af kontanthjælpsmodtagere uden en kompetencegivende uddannelse indeholder hver 2.037 individer.

Kun personer under 66 år i 2014 indgår i opgørelsen. Der medtages kun personer over 23 år. Der medtages ikke personer på uddannelsesorlov.

Indsatsgruppen består af personer, der startede på en kompetencegivende uddannelse i 1994, 1995 eller 1996, og ikke året forinden havde været i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Kontrolgruppen består af personer, der ikke må have været i gang med en kompetencegivende uddannelse året forinden eller på noget tidspunkt efterfølgende.