Spring over hovedmenu

Effektiv myndighedsindsats mod social dumping

04-05-2015

Det samlede resultat af tre års kamp mod social dumping viser, at Arbejdstilsynet, SKAT og Politi i fællesskab er et effektivt våben mod social dumping.

De tre myndigheder har opgjort resultatet af de seneste tre års kontrolaktioner mod social dumping, og tallene viser, at indsatsen er både effektiv og nødvendig. Fra 2012 til udgangen af 2014 har de tre myndigheder kontrolleret 2793 virksomheder på landsdækkende fællesaktioner – og mere end hver anden virksomhed har fået en arbejdsmiljøreaktion fra Arbejdstilsynet.

Udpluk af resultater fra den styrkede myndighedsindsats 2012-2014

Også SKAT har haft travlt. I alt er der fundet fejl i indkomst og skatteoplysninger for mere end 200 millioner kroner. Herudover har politiet anholdt 75 personer, blandt andet på grund af mistanke om manglende arbejds- og opholdstilladelse.

Den fælles myndighedsindsats er et afgørende redskab i kampen mod social dumping. Det tværgående samarbejde mellem Arbejdstilsynet, SKAT og politi har nemlig betydet, at man finder frem til flere af de virksomheder, der bryder de danske spilleregler om fair konkurrence og ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Fx er antallet af virksomheder, der får en arbejdsmiljøreaktion fra Arbejdstilsynet, mere end fordoblet fra 2012 til 2014.

Myndighederne er blevet bedre til at spotte problemer og snyd, i takt med at kontrollen med virksomhederne er øget betydeligt. I modsætning til tidligere gennemfører myndighederne i dag både regionale og landsdækkende fællesaktioner. Samarbejdet har gjort, at Arbejdstilsynet, SKAT og Politi er blevet skarpere på hinandens område og er blevet bedre til at orientere hinanden, hvis der er mistanke om lovovertrædelser på en anden myndigheds område.

Myndighedsindsatsen mod social dumping bliver løbende styrket gennem nye værktøjer, som gør myndighederne i stand til at reagere mere konsekvent, når de støder på problemer. Fx har Arbejdstilsynet siden 1. juli 2013 haft mulighed for at afgøre ukomplicerede sager med et administrativt bødeforelæg.

I alt er der fra 2012-2018 afsat 441 millioner kroner til den styrkede myndighedsindsats. Seneste gang, der blev afsat penge til indsatsen, var med Finansloven for 2015, der gjorde bevillingen til indsatsen til den største nogensinde. Det betyder, at myndighederne i 2015 kan gennemføre dobbelt så mange fællesaktioner mod social dumping som året før.

Fakta

Den styrkede myndighedsindsats er målrettet steder med øget mistanke om social dumping som fx på byggepladser og gartnerier.

Aktionerne vil i 2015 i højere grad end tidligere blive målrettet restaurations-, rengørings- og distributionsbranchen.

Den styrkede myndighedsindsats blev indført af regeringen og Enhedslisten i 2012 for at sikre, at udenlandske virksomheder overholder de danske regler om fair konkurrence og ordentlige arbejdsvilkår.