Spring over hovedmenu

NYHED / 28-05-2015

Også langtidsledige finder job

Det er økonomisk og psykisk belastende at stå uden arbejde i længere perioder, og der er risiko for, at man mister sin tilknytning til arbejdsmarkedet mere permanent. Men dykker man ned i tallene, kan man se, at også langtidsledige forlader arbejdsløshedskøen.

Ved at følge gruppen af langtidsledige på et bestemt tidspunkt og tre måneder frem, kan man se, at der er udskiftning i gruppen. Jo længere tid, man har været uden job, desto sværere er det at få fodfæste på arbejdsmarkedet igen. Men kigger man på tallene i august måned i 2014, kan man se, at der er langtidsledige, der kommer ud af dagpengesystemet og tilbage til arbejdsmarkedet igen.

Allerede inden august var omme, havde ca. 8 procent fået et arbejde. I september var det ca. 15 procent, og i oktober havde i alt omkring 20 procent fået arbejde. Der er hele tiden er ledige, der finder arbejde - også blandt de langtidsledige.

Det er samtidig tydeligt, at der er aldersmæssige forskelle. Ligesom seniorer oftere er langtidsledige, så får seniorer, som er langtidsledige, også arbejde i et lavere tempo end yngre.

Kigger man på de samme tal fra august 2014 fordelt på aldersgrupper, er afgangen til beskæftigelse svingende. Forskellen er tydeligst for langtidsledige over 59 år. Her er det kun ca. 10 procent, som har fundet arbejde i oktober. Men også blandt langtidsledige mellem 50 og 59 år er der klart færre, der finder arbejde lige så hurtigt som yngre.

Fakta

  • Langtidsledige er ledige, der har været uden arbejde i 12 måneder.
  • Godt 25 procent af alle ledige er langtidsledige.
  • Det drejer sig om i alt ca. 34.000 personer, heraf ca. 16.000 kvinder og 18.000 mænd.
  • Ca. halvdelen af de langtidsledige er dagpengemodtagere, og halvdelen er kontanthjælpsmodtagere.
  • Målt som andele er der 17 procent af ledige på dagpenge, der er langtidsledige, mens det er 44 procent af de ledige på kontanthjælp.

Kilde: Jobindsats.dk