Spring over hovedmenu

NYHED / 08-05-2015

Redegørelse om udviklingen på erhvervssygdomsområdet i 2014

Der anerkendes fortsat flere erhvervssygdomme end tidligere, viser den årlige redegørelse om udviklingen på erhvervssygdomsområdet.

Arbejdsskadestyrelsens og Erhvervssygdomsudvalgets årlige redegørelse til Beskæftigelsesudvalget om udviklingen på erhvervssygdomsområdet er nu offentliggjort.

Redegørelsen viser blandt andet, at der fortsat anerkendes væsentligt flere erhvervssygdomme, end før arbejdsskadereformen trådte i kraft i 2005.

I redegørelsen er der fokus på de fire store temaer, som har været centrale for Erhvervssygdomsudvalgets drøftelser. Det drejer sig om:

  • Psykisk sygdom
  • Kræft
  • Sygdomme i bevægeapparatet
  • Andre sygdomme