Spring over hovedmenu

NYHED / 30-07-2015

Ledighedstal for juni 2015

Ledigheden er uændret i juni i forhold til maj måned. Dermed er ledigheden på 4,7 procent af arbejdsstyrken. Det viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik.

Ledigheden har siden sommeren 2012 haft en faldende tendens, men har det seneste år ligget forholdsvis stabilt. Samlet set er bruttoledigheden nu på 126.000 personer.

Ledighedstallene skal ses i sammenhæng med, at der er gennemført en række reformer, f.eks. på tilbagetrækningsområdet, som holder flere på arbejdsmarkedet, samtidig med, at udviklingen i væsentlige nøgletal, herunder beskæftigelsen og væksten i Bruttonationalproduktet (BNP) viser gode takter. De seneste offentliggjorte tal for lønmodtagerbeskæftigelsen viser en stigning på 4.600 personer i maj 2015 og den samlede stigning siden april 2013 er nu på knap 64.500.