Spring over hovedmenu

NYHED / 03-07-2015

Regeringen genfremsætter lovforslag om refusionsreform

En effektiv beskæftigelsesindsats med klare mål. Det er omdrejningspunktet i det lovforslag til en reform af refusionssystemet, som regeringen har fremsat i dag. Loven skal sætte rammerne for, at kommunerne kan iværksætte den bedst mulige indsats, som hjælper ledige i job. Samtidig bliver det kommunale udligningssystem tilpasset i forhold til de nye regler.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen siger:

- Beskæftigelsesindsatsen i kommunerne skal have et klart fokus: Hvordan man bedst muligt får ledige i job ude på virksomhederne. Med det nye refusionssystem belønner vi gode resultater i stedet for aktivering for aktiveringens skyld. Vi får samtidig et forenklet refusionssystem, der hænger sammen på tværs af ydelser.

Lovforslaget er en genfremsættelse af det lovforslag om en refusionsreform, som den tidligere regering fremsatte før valget. Det bygger på den aftale, som Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale indgik i foråret. Med reformen bliver der indført et nyt gennemskueligt refusionssystem, hvor refusionssatsen som udgangspunkt er ens på tværs af ydelser – og falder over tid. Dermed gøres der op med indviklede refusionsregler, der både afhænger af, hvilken indsats kommunen iværksætter for den ledige, og hvilken ydelse den ledige modtager.

Reformen omfatter en lang række ydelser, fra arbejdsløshedsdagpenge til førtidspension, og er dermed den største reform af det kommunale finansieringssystem på beskæftigelsesområdet i en lang årrække.

Reformen skal danne rammerne for, at kommunerne kan fokusere beskæftigelsesindsatsen på den enkelte ledige og iværksætte netop de tiltag, som hurtigst muligt får ham eller hende tilbage i job.

Regeringen og forligspartierne er samtidig enige om at justere udligningsordningen, så de nye regler for refusion ikke skaber utilsigtede forskydninger i økonomien for de enkelte kommuner.

Sådan lægges refusionen om:

  • Reglerne for den statslige refusion til kommunerne forenkles, så der er samme refusionsprocent, uafhængig af hvilken ydelse refusionen vedrører. I dag gælder forskellige refusionsordninger afhængig af om udgiften vedrører kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge, førtidspension, fleksjobydelse osv.
  • Refusionsprocenten nedtrappes over tid fra 80 procent de første fire uger, 40 procent fra uge 5-26, 30 procent fra uge 27-52 og 20 procent fra efter uge 52.
  • Ydelser, som kommunen enten ikke eller kun i begrænset omfang kan påvirke, holdes dog uden for modellen som efterløn og skånejob.

Sådan justeres udligningsordningen:

  • Udligningsniveauet hæves i landsudligningen, og grænserne for overudligningsordningen og ordningen for kommuner med højt strukturelt underskud tilpasses til gavn for bl.a. yderkommunerne.
  • I 2016-2017 etableres en midlertidig ordning, som begrænser kommunernes tab og gevinster til 0,1 pct. af beskatningsgrundlaget i 2016 og 0,2 pct. i 2017 og der indføres et loft, som yderligere begrænser de maksimale tab og gevinster ved de nye regler til 10 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. i 2017.
  • Finansieringsudvalget får til opgave at udarbejde en model for en permanent tilpasning af udligningssystemet, som kan træde i kraft fra 1. januar 2018.