Spring over hovedmenu

NYHED / 03-07-2015

Regeringen vil fjerne pensionsfordel for flygtninge

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om at afskaffe de regler, som giver flygtninge lettere adgang til folkepension. I dag er flygtninge undtaget fra de regler, som betyder, at man skal have boet i Danmark i mindst 40 år, efter at man er fyldt 15 år, for at få ret til fuld folkepension.

Forslaget førstebehandles fredag i Folketinget og skal sammen med blandt andet integrationsydelsen gøre det mindre økonomisk attraktivt at søge asyl i Danmark.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen siger:

- For at få fuld folkepension skal man optjene ret til det. Det, synes jeg, er et rimeligt princip, og det gælder både danskere og udlændinge. Kravet omfatter imidlertid ikke flygtninge, og det er det, vi nu ændrer, så de – som alle andre – også skal optjene ret til folkepension. 

Har man boet her i landet i mindre end 40 år, efter at man er fyldt 15 år, så kan man få det, der hedder brøkpension. Brøkpension betyder, at hvis man for eksempel har boet i Danmark i 30 år, når man runder pensionsalderen, så får man 30/40-dele af en fuld pension. Flygtninge, der ikke længere vil kunne modtage fuld folkepension, men alene brøkpension, kan efter en konkret individuel vurdering modtage personligt tillæg efter pensionsloven.

For at give herboende flygtninge mulighed for at indrette sig på de ændrede regler er der foreslået en overgangsordning. Den indebærer, at flygtninge, der bor i Danmark før den 1. september 2015, og som når folkepensionsalderen inden 2021, ikke vil blive omfattet af de nye regler.

Forslaget ventes at træde i kraft 1. september.