Spring over hovedmenu

NYHED / 26-08-2015

Ændring af lov om social pension vedtaget

Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag, der afskaffer de gunstige regler for flygtninges ret til folkepension.

Folketinget har i dag, 26. august 2015, vedtaget lovforslaget, der afskaffer flygtninges særlige gunstige regler for at optjene folkepension. Målet er - sammen med en række andre lovændringer - at gøre det mindre økonomisk attraktivt at søge asyl i Danmark.

Lovforslaget indebærer, at flygtninge – ligesom øvrige udlændinge og danskere – fremover skal have boet i Danmark i mindst 40 år i optjeningsperioden mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen, for at få ret til fuld folkepension. I dag er flygtninge undtaget fra disse regler.

Flygtninge, der har boet i Danmark i mindst tre år men mindre end 40 år i optjeningsperioden, kan få en brøkpension. Det betyder, at man eksempelvis kan få 30/40-dele af en fuld folkepension, hvis man har boet i Danmark i 30 år, når man runder folkepensionsalderen. Disse flygtninge kan desuden efter en konkret individuel vurdering modtage personligt tillæg efter pensionsloven.

Lovforslaget træder i kraft den 1. september 2015. Flygtninge, der bor i Danmark før den 1. september 2015, og som når folkepensionsalderen inden 2021, vil ikke blive omfattet af de nye regler.