Spring over hovedmenu

NYHED / 14-08-2015

Ledighedsindikatorer for juli 2015 er offentliggjort

Antallet af varslingssager, ledige jobopslag og arbejdsfordelinger i juli 2015 er offentliggjort på jobindsats.dk.

Beskæftigelsesministeriet overvåger arbejdsmarkedet gennem tre indikatorer, der giver et aktuelt billede af efterspørgslen efter arbejdskraft. Dermed er det muligt at tage temperaturen på arbejdsmarkedet, før de officielle ledighedstal bliver offentliggjort.

De tre indikatorer for udviklingen i ledigheden:

  • Antallet af varslinger og antal personer, der er varslet afskediget ved større afskedigelsessager.
  • Antallet af ledige stillinger på Jobnet.dk.
  • Antallet af arbejdsfordelinger og antal personer på arbejdsfordeling.

Hvad viser de tre indikatorer for juli 2015?
I juli 2015 var 90 personer - fordelt på 5 virksomheder - omfattet af en varsling om afskedigelse i forbindelse med en større fyringsrunde. Antallet af varslede personer for en juli måned er historisk set meget lavt. Et fald fra juni til juli er dog en normal udvikling.

I juli 2015 var der opgjort 23.400 ledige stillinger på Jobnet. Det er det højeste niveau for en juli måned siden 2008. 

Cirka 90 personer - fordelt på 12 virksomheder - var i juli 2015 omfattet af en arbejdsfordeling med supplerende dagpenge i op til 13 uger. Det er lidt flere end samme måned sidste år. Antallet falder dog altid fra juni til juli, og antallet i juli 2015 var også noget lavere end måneden før.