Spring over hovedmenu

NYHED / 11-08-2015

Samråd om private serviceleverandører

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen og sundheds- og ældreminister Sophie Løhde er kaldt i samråd om private serviceleverandører, og hvad der sker med borgerne og medarbejderne, hvis leverandørerne går konkurs.

Folketingets Beskæftigelsesudvalg har kaldt beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen og sundheds- og ældreminister Sophie Løhde i samråd den 19. august 2015 om private serviceleverandører og konsekvenserne, hvis de går konkurs.

De to ministre skal i alt besvare fire samrådsspørgsmål. De skal blandt andet redegøre for, hvilke eksempler der findes på områder, hvor en privat leverandør af serviceydelser er gået konkurs, og hvor det har drejet sig om behov for livsvigtig og hurtig hjælp. De skal også redegøre for lønmodtagerens retsstilling, hvis leverandøren går konkurs.

Samrådsspørgsmålene er stillet efter ønske fra Bjarne Laustsen (S).