Spring over hovedmenu

NYHED / 31-08-2015

Udvalg skal nytænke feriesystemet i Danmark

Regeringen nedsætter et udvalg, der skal komme med forslag til en mere moderne ferielov.

Det danske feriesystem bygger på en kompleks ferielov, der næsten er 80 år gammel. Derfor nedsætter regeringen nu et udvalg, der skal se på, hvordan der kan skabes en enklere og mere moderne ferielov.

Formålet med ferieloven er at sikre, at alle lønmodtagere har ret til betalt ferie. Men med tiden har loven udviklet sig til et komplekst regelsæt. Fx betyder reglen om det forskudte ferieår, at der i dag kan gå op til 16 måneder fra den enkelte begynder at optjene sin ferie, til ferien kan afholdes. Og senest har EU-kommissionen vurderet, at den danske ferielov grundlæggende er i strid med EU-retten.

Et nyt ferielovsudvalg skal derfor komme med konkrete forslag til, hvordan der kan skabes en mere moderne og enkel ferielov, som både er let at administrere, og som samtidig tager hensyn til Danmarks internationale forpligtelser. Udvalgets arbejde skal være afsluttet i efteråret 2016.

Udvalget sammensættes af repræsentanter fra arbejdsmarkeds parter og formand Børge Dahl, fhv. højesteretsdommer, fhv. højesteretspræsident og fhv. formand for og Arbejdsretten. Udvalget betjenes af et sekretariat med deltagelse fra Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet og Justitsministeriet.

Kommissorium (PDF)