Spring over hovedmenu

NYHED / 09-09-2015

Folketinget orienteret om barselsudligningsordning for selvstændige

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen har i dag orienteret Folketinget om barselsudligningsordningen for selvstændigt erhvervsdrivende.

Efter opstarten af barselsudligningen for selvstændigt erhvervsdrivende i slutningen af august viste det sig, at der var problemer med opkrævningerne, idet en lang række personer havde modtaget en opkrævning uden at være selvstændige. Beskæftigelsesministeriet stoppede derfor opkrævningerne for at sikre, at de rigtige opkrævninger blev sendt ud. På det tidspunkt havde ATP sendt 80.000 ud af knap 220.000 opkrævninger.

Efter at Beskæftigelsesministeriet sammen med Justitsministeriet har vurderet lovgivning og forarbejderne hertil, står det klart, at loven ikke giver hjemmel til at stoppe opkrævningerne. Det er samtidig vurderingen, at det ikke har været hensigten med ordningen at opkræve bidrag fra personer, der ikke med rette kan betegnes som selvstændigt erhvervsdrivende. Derfor har ministeren i dag orienteret Folketinget om sagen. Han vil snarest fremsende et aktstykke til Finansudvalget for at sikre hjemmel til ikke at opkræve bidrag pr. 1. september 2015, som loven kræver.

Regeringen vil desuden nu overveje, hvordan barselsudligningsordningen for selvstændige hensigtsmæssigt håndteres fremadrettet. Dette kan for eksempel ske enten ved en målretning af ordningen, eller ved at ordningen lukkes.