Spring over hovedmenu

NYHED / 10-09-2015

Ledighedsindikatorer for august 2015 er offentliggjort

Antallet af varslingssager, ledige jobopslag og arbejdsfordelinger i august 2015 er offentliggjort på jobindsats.dk.

Beskæftigelsesministeriet overvåger arbejdsmarkedet gennem tre indikatorer, der giver et aktuelt billede af efterspørgslen efter arbejdskraft. Dermed er det muligt at tage temperaturen på arbejdsmarkedet, før de officielle ledighedstal bliver offentliggjort.

De tre indikatorer for udviklingen i ledigheden:

  • Antallet af varslinger og antal personer, der er varslet afskediget ved større afskedigelsessager.
  • Antallet af ledige stillinger på Jobnet.dk.
  • Antallet af arbejdsfordelinger og antal personer på arbejdsfordeling.

Hvad viser de tre indikatorer for august 2015?
I august 2015 var 1.125 personer - fordelt på 15 virksomheder - omfattet af en varsling om afskedigelse i forbindelse med en større fyringsrunde. Antallet er noget højere end samme måned de tre foregående år. 

I august 2015 var der registreret 26.100 ledige stillinger på Jobnet. Det er det højeste niveau for en august måned siden 2008. 

Cirka 130 personer - fordelt på 10 virksomheder - var i august 2015 omfattet af en arbejdsfordeling med supplerende dagpenge i op til 13 uger. Det er lidt flere end samme måned sidste år.