Spring over hovedmenu

NYHED / 25-09-2015

Ligebehandlingsnævnet afgjorde 15 sager i august

På beskæftigelsesområdet fik klagerne medhold i to sager, der drejede sig om afskedigelse på grund af for stort fravær og stillingsopslag om medarbejder med bestemt køn.

I august 2015 traf Ligebehandlingsnævnet afgørelse i 15 sager. I to af sagerne fik klager medhold – begge på beskæftigelsesområdet.

En klager, der på grund af et synshandicap var ansat i fleksjob, fik medhold, da vedkommende blev afskediget som følge af et for stort fravær. Afskedigelsen var i strid med forskelsbehandlingsloven, da arbejdspladsen ikke forud for afskedigelsen havde truffet de fornødne foranstaltninger for at afhjælpe klagers funktionsbegrænsninger.

En mand fik medhold, da det var i strid med annonceringsbestemmelsen i ligebehandlingsloven, at en butikschef på sin private Instagram-profil postede et opslag om, at butikken søgte efter en ” sød pige og supersælger” til butikken.