Spring over hovedmenu

NYHED / 01-09-2015

Ligebehandlingsnævnet afgjorde 26 sager i juni

På beskæftigelsesområdet fik klagerne medhold i fire sager, der drejede sig om afskedigelse af ældre medarbejdere, tilpasningsforpligtigelsen over for en fleksjobber og tilbagetrækning af jobtilbud til en gravid kvinde.

I to af sagerne på beskæftigelsesområdet fik klagerne medhold, da det er i strid med forskelsbehandlingsloven, at en skole i forbindelse med en større afskedigelsesrunde havde indstillet en markant større procentdel af lærerne over 50 år til afskedigelse.

En kvindelig fleksjobber fik medhold, da en skole ikke overholdt tilpasningsforpligtelsen over for en skolesekretær ansat i fleksjob, da hun blev afskediget, fordi stillingen krævede et højere timetal.

En kvinde fik medhold, da hun fik tilbagetrukket et jobtilbud fra en børnehave, da børnehaven fandt ud af, at kvinden var gravid. Det er i strid med ligebehandlingsloven.