Spring over hovedmenu

NYHED / 22-09-2015

Lovforslag om LD og ATP i høring

Regeringen vil genfremsætte lovforslaget, der skal harmonisere en række regler i lov om ATP og LD med den øvrige pensionsbranche. Lovforslaget er netop sendt i høring.

Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) og Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) skal være omfattet af de samme regler som andre pensionsvirksomheder. Det fremgår af et lovforslag om ATP og LD, der netop er sendt i høring.

Lovforslaget indebærer blandt andet, at ATP og LD, ligesom andre pensionsvirksomheder, får mulighed for at investere i bygning og drift af infrastruktur som fx offentlige projekter om broer og veje.

Samtidig foreslås det, at ATP’s og LD’s investeringsforretning undtages fra aktindsigt, så det sikres, at de kan garantere deres samarbejdspartnere den samme fortrolighed som andre professionelle investorer.

Som et nyt element i lovforslaget foreslås det, at ATP også får mulighed for at levere ydelser som bl.a. forsikringsformidling til visse udenlandske virksomheder. Herudover er lovforslaget, med undtagelse af enkelte opdateringer, en genfremsættelse af det lovforslag, som den tidligere regeringen fremsatte i foråret 2015.

Høringsfristen er den 28. september 2015.