Spring over hovedmenu

NYHED / 25-09-2015

Partnerskab med virksomheder ”Sammen om integration”

På topmødet mellem regeringen og civilsamfundet i september 2015 var der enighed om at skabe et partnerskab med virksomheder. Målet er, at flere nytilkomne flygtninge får mulighed for hurtigt at komme ud på en virksomhed.

Danske virksomheder kan indgå i partnerskabet ”Sammen om integration”.

Baggrunden er, at flere flygtninge skal hurtigere ud på det danske arbejdsmarked. Derfor er det afgørende, at virksomheder åbner deres døre for flygtninge.

Alle virksomheder, der melder sig til partnerskabet, vil løbende blive offentliggjort på en liste.

Let og enkelt for virksomheder
Som led i partnerskabet kan virksomheden indgå en integrationsaftale med Jobservice Danmark. 

Med integrationsaftalen får virksomheden nem adgang til beskæftigelsessystemet og koordineret service på tværs af jobcentre. Det er kommunerne og det lokale jobcenter, der følger op og hjælper virksomheden med at få kontakt med netop de nytilkomne flygtninge, der passer bedst til virksomheden.

Integrationsaftalen tager udgangspunkt i virksomhedens behov for arbejdskraft og kan bygge på samarbejde med flere jobcentre og fx også uddannelsesinstitutioner, hvis der er brug for målrettede uddannelsestilbud til den nytilkomne flygtning.

Integrationsaftalen er et supplement til det samarbejde, virksomhederne allerede i dag har med jobcentrene.

Kontakt Jobservice Danmark på 72 200 350
Virksomheder kan ringe til Jobservice Danmark på 72 200 350 alle hverdage mellem kl. 8 og 16, hvis de vil indgå i partnerskabet. Virksomheder kan også ringe, hvis de vil høre mere om mulighederne for at etablere en særlig integrationsaftale, og hvad Jobservice Danmark og jobcentrene i øvrigt kan hjælpe med, hvis virksomheden vil medvirke og have flygtninge tilknyttet arbejdspladsen.

Jobservice Danmark bliver betjent af de regionale arbejdsmarkedskontorer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og bygger på et samarbejde på tværs af kommuner.