Spring over hovedmenu

NYHED / 30-09-2015

Regeringen nedlægger seniortænketank

Regeringen nedlægger Tænketanken for et godt seniorarbejdsliv, som blev nedsat af den tidligere SR-regering.

Løsninger på, hvordan seniorer får et bedre arbejdsliv, skal findes i forbindelse med større reformer på beskæftigelsesområdet og i samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Det mener regeringen, der derfor har besluttet at nedlægge Tænketanken for et godt seniorarbejdsliv.

Seniorer har igennem de seneste 10 år fået et bedre helbred og arbejdsevne, og det medvirker til, at flere vælger at blive længere på arbejdsmarkedet. For at afhjælpe nogle af de udfordringer, som seniorerne står over for i dag, vil regeringen skabe vækst og arbejdspladser. Derudover indeholder fx beskæftigelsesreformen fra sidste år initiativer, som også er målrettet ledige seniorer. Det gælder blandt andet den tidlige, individuelle og jobrettede indsats samt muligheden for uddannelse og opkvalificering.

Tænketanken for et godt arbejdsliv blev nedsat i april 2014 af den tidligere regering. Tænketanken nåede dog ikke at mødes, inden arbejdet blev sat i bero i maj 2015, da der blev udskrevet valg til Folketinget.