Spring over hovedmenu

NYHED / 16-09-2015

Sundhedsfaglig rådgivning fra regionen er kommet godt fra start

Langt de fleste kommuner er tilfredse med det nye samarbejde med regionerne om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering, viser evaluering.

Når kommuner i dag behandler sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension samt enkelte typer sygedagpengesager, er det kun regionen, der kan rådgive kommunen om sundhedsfaglige spørgsmål. Det sker som udgangspunkt af en sundhedskoordinator fra regionens kliniske funktion, der sidder med i kommunens rehabiliteringsteam, der altid er inde over disse typer sager. Tidligere varetog de kommunalt ansatte lægekonsulenter rådgivningen.

Det nye samarbejde mellem kommuner og regioner om den sundhedsfaglige rådgivning og vurdering er netop blevet evalueret. Evalueringen viser, at det er lykkedes at bygge den relevante og efterspurgte kapacitet op i de regionale sundhedsenheder, og at kommunerne generelt er tilfredse med deres samarbejde med sundhedskoordinatoren.

Evalueringen påpeger også, at samarbejdet med sundhedskoordinatoren på enkelte områder kan forbedres. Det gælder blandt andet samarbejdet mellem sundhedskoordinator og borgerens sagsbehandler, inden mødet i rehabiliteringsteamet.

Udspringer af førtidspensions- og fleksjobreformen
Den nye samarbejdsmodel udspringer af reformen af førtidspension og fleksjobordningen og startede op pr. 1. juli 2013. Samarbejdsmodellen blev med sygedagpengereformen udvidet til også at omfatte sygemeldte i jobafklaringsforløb og sygemeldte med behov for en tværfaglig indsats.

Evalueringen er udarbejdet af Deloitte for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Kommuner, regioner, KL og Danske Regioner har leveret input til evalueringen.