Spring over hovedmenu

NYHED / 07-10-2015

Lovforslag om ansættelsesklausuler fremsættes igen

Forslag til en ny samlet lov om ansættelsesklausuler er netop blevet genfremsat i Folketinget.

Det skal være lettere for ansatte at skifte job og bruge deres viden og kompetencer hos nye virksomheder, hvis de er omfattet af ansættelsesklausuler. Derfor blev det med aftalen om en Vækstpakke fra 2014 besluttet at begrænse brugen af ansættelsesklausuler.

Lovforslaget om ansættelsesklausuler er i dag den 7. oktober 2015 blevet genfremsat i Folketinget. Med lovforslaget samles alle regler om ansættelsesklausuler, og de nye regler vil gælde for alle ansættelsesforhold, hvor der bruges ansættelsesklausuler.

Det vil med den nye hovedlov fortsat være muligt for virksomhederne at beskytte deres forretningshemmeligheder ved at bruge ansættelsesklausuler såsom kundeklausuler og konkurrenceklausuler. Men betingelserne for at bruge klausulerne og kompensationsreglerne bliver justeret, så virksomhederne så vidt muligt motiveres til at vælge kortvarige ansættelsesklausuler. Samtidig må klausulerne maksimalt vare i 12 måneder, efter at medarbejderen har fratrådt sin stilling, og kan først gøres gældende efter 6 måneders ansættelse.

Forslaget vil også betyde, at nye aftaler om jobklausuler forbydes, og eksisterende aftaler om jobklausuler gøres ugyldige efter en overgangsperiode på 5 år fra lovens ikrafttræden. På den måde får de berørte parter mulighed for at indrette sig på de nye regler.

De nye regler om ansættelsesklausuler kan fraviges ved kollektiv overenskomst, og eksisterende regler om ansættelsesklausuler i overenskomsterne kan videreføres.

Lovforslaget er med undtagelse af enkelte opdateringer en genfremsættelse af det lovforslag, som den tidligere regering fremsatte i foråret 2015.