Spring over hovedmenu

NYHED / 29-10-2015

Lovforslag om styrket arbejdsmiljøindsats fremsat

Lovforslag om at styrke arbejdsmiljøindsatsen er netop blevet fremsat i Folketinget.

Flere mennesker i Danmark skal have et langt og godt arbejdsliv. Derfor fremsætter Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen i dag den 29. oktober 2015 et lovforslag, der skal udmønte den politiske aftale om en styrket arbejdsmiljøindsats.

Med lovforslaget skal Arbejdstilsynet fremover føre endnu flere tilsyn med virksomheder med størst risiko for arbejdsmiljøproblemer – og færre tilsyn med virksomheder, der har styr på arbejdsmiljøet.

Lovforslaget har også til formål at modvirke, at dårligt arbejdsmiljø bliver et konkurrenceparameter, og virksomheder, der groft bryder arbejdsmiljøreglerne, straffes derfor med højere bøder og skærpet tilsyn.

Aftalen om en styrket arbejdsmiljøindsats, der i alt indeholder 15 initiativer, blev indgået i marts 2015 mellem den daværende regering (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Lovforslaget 1. behandles 3. november 2015.