Spring over hovedmenu

NYHED / 13-11-2015

Effektmåling: Brobygningsforløb får flere unge i uddannelse

Særligt tilrettelagte brobygningsforløb for udsatte unge, der handler om at bygge bro mellem de unges tilværelse i kontanthjælpssystemet og et studieliv på en erhvervsskole, har positive effekter. Det viser en ny effektmåling.

Et brobygningsforløb er et særligt tilrettelagt forløb for udsatte unge i kontanthjælpssystemet, der har brug for en indsats til at komme ordentligt i gang med en erhvervsuddannelse. I brobygningsforløbet kommer de unge blandt andet ud i et rigtigt uddannelsesmiljø, får læse-skrive-regne kurser, hjælp til at finde en praktikplads og fastholdelsesstøtte. 

Projektet ”Brobygningsforløb til uddannelse”, der har fået støtte fra satspuljen og fik tilført ekstra midler med finanslovsaftalen for 2013, er netop blevet evalueret, og effektmålingen viser, at brobygningsforløb har signifikant positive effekter. 

Brobygningsforløb fordobler blandt andet sandsynligheden for at påbegynde og deltage i et grundforløb på en erhvervsuddannelse. 30 procent af de unge i brobygningsforløb starter i et grundforløb på en erhvervsuddannelse. Blandt unge, der ikke har deltaget i et brobygningsforløb (kontrolgruppen), er det 15 procent. 

Samtidig viser evalueringen, at dobbelt så mange af de unge gennemfører et grundforløb. Endvidere fremgår det, at flere af de unge også starter på erhvervsuddannelsens hovedforløb. 

Evalueringen af Brobygning til uddannelse er bestilt af Styrelsen for Arbejds­marked og Rekruttering og udarbejdet af Michael Rosholm og Michael Svarer, begge professorer i økonomi på Aarhus Universitet. 

I evalueringen sammenlignes deltagere i et brobygningsforløb med sammen­lignelige unge, som ikke deltager i brobygningsforløb (kontrolgruppen). Mere end 2.400 unge indgår i projektet.