Spring over hovedmenu

NYHED / 12-11-2015

Ledighedsindikatorer for oktober 2015 er offentliggjort

Antallet af varslingssager, ledige jobopslag og arbejdsfordelinger i oktober 2015 er offentliggjort på jobindsats.dk.

Beskæftigelsesministeriet overvåger arbejdsmarkedet gennem tre indikatorer, der giver et aktuelt billede af efterspørgslen efter arbejdskraft. Dermed er det muligt at tage temperaturen på arbejdsmarkedet, før de officielle ledighedstal bliver offentliggjort.

De tre indikatorer for udviklingen i ledigheden:

  • Antallet af varslinger og antal personer, der er varslet afskediget ved større afskedigelsessager.
  • Antallet af ledige stillinger på Jobnet.dk.
  • Antallet af arbejdsfordelinger og antal personer på arbejdsfordeling.

Hvad viser de tre indikatorer for oktober 2015?
I oktober 2015 var 950 personer - fordelt på 22 virksomheder - omfattet af en varsling om afskedigelse i forbindelse med en større fyringsrunde. Sammenlignet med samme måned i både 2013 og 2014, er der tale om et lidt højere niveau i år, mens antallet af varslinger i oktober 2015 ligger under niveauet i perioden 2007-2012. 

I oktober 2015 var der registreret 28.200 ledige stillinger på Jobnet. Det er det højeste niveau for en oktober måned siden oktober 2008. 

Cirka 350 personer - fordelt på 23 virksomheder - var i oktober 2015 omfattet af en arbejdsfordeling med supplerende dagpenge i op til 13 uger. Niveauet i år er højere end samme måned sidste år.