Spring over hovedmenu

NYHED / 17-11-2015

Ligebehandlingsnævnet afgjorde 31 sager i oktober

På beskæftigelsesområdet fik klagerne medhold i ni sager, der blandt andet omfattede brud på ligebehandlingsloven, ligestillingsloven og forskelsbehandlingsloven.

I oktober 2015 traf Ligebehandlingsnævnet afgørelse i 31 sager. I 12 af sagerne fik klager medhold – ni af dem var på beskæftigelsesområdet.

En lærer blev afskediget kort tid efter endt barsel, men da afskedigelsen skyldtes faldende elevtal, og situationen var opstået efter lærerens tilbagevenden til arbejde, fik klager ikke medhold i den del af klagen. Det var derimod i strid med ligebehandlingsloven, at den pågældende lærer ikke var blevet indkaldt til medarbejdersamtale, mens hun var på barsel.

En klarinetlærer fik medhold, efter hun var blevet afskediget under sin graviditet, fordi skolen ikke kunne finde en barselsvikar, og afskedigelsen blev derfor underkendt. Det var i strid med ligestillingsloven, at en kommune afbrød klagers jobrotationsordning på grund af barsel, og klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 5.000 kroner.

Tre sager, der fik medhold, drejede sig om forskelsbehandling som følge af alder. Det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at en bilforhandler søgte medarbejdere mellem 28 og 40 år, ligesom det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at en snedker fik afslag på et engangsvederlag med henvisning til, at han snart skulle på pension. Derudover fik en 20-årig kvinde medhold i sin klage, da hun havde fået afslag på sin jobsøgning til en café med henvisning til, at caféen foretrak ældre ansøgere.

Det var i strid med annonceringsbestemmelserne, at indklagede, på en lukket Facebook-side for medarbejdere, annoncerede efter drenge til en crewvagt, men da Ligebehandlingsnævnets bestemmelse om godtgørelse ikke omfatter overtrædelse af annonceringsforbuddet, fik klager ikke en godtgørelse.

En lægesekretær fik medhold og en godtgørelse svarende til ni måneders løn, da lægesekretæren var blevet afskediget fra sin stilling som følge af to piskesmæld og en hjernerystelse. Lægesekretærens helbredsmæssige problemer udgjorde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, og nævnet fandt derfor, at arbejdsgiveren ikke havde overholdt sin tilpasningsforpligtelse.

I den sidste sag, der fik medhold, fik en chauffør afslag på en særopgave på baggrund af sin religiøse overbevisning, og klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 10.000 kroner.