Spring over hovedmenu

NYHED / 24-11-2015

Lovforslag om ændring af deltidslov sendt i høring

Lovforslaget, der skal sikre, at deltidsloven er i overensstemmelse med EU-direktivet om deltidsarbejde, er netop sendt i høring.

Deltidsansatte skal sikres de rettigheder, som de har krav på efter EU-retten. Derfor er der netop sendt et lovforslag i høring, der skal sikre, at deltidsloven er i overensstemmelse med deltidsdirektivet.

Med lovforslaget skal det sikres, at deltidsansatte ikke forskelsbehandles uberettiget i forhold til sammenlignelige fuldtidsansatte. Samtidig ønskes en forenkling af deltidsloven.

Baggrunden for lovforslaget er, at Danmark i 2013 modtog en begrundet udtalelse fra EU-Kommissionen, hvori Kommissionen blandt andet konkluderede, at ansatte i undervisningssektoren inden for det kommunale område, hvis ugentlige arbejdstid udgjorde mindre end otte timer, blev udsat for en mindre gunstig behandling end sammenlignelige fuldtidsansatte, hvilket strider mod deltidsdirektivet.

Høringsfristen er den 22. december 2015 , og lovforslaget ventes at træde i kraft den 1. marts 2016.