Spring over hovedmenu

NYHED / 09-11-2015

Praksisundersøgelse giver et første perspektiv på fremrykket revurdering af sygemeldte

Ankestyrelsen har undersøgt, om kommunerne i udvalgte sager træffer korrekte afgørelser, når de inden 22 ugers sygemelding skal vurdere, om sygemeldte fortsat kan modtage sygedagpenge eller skal overgå til et jobafklaringsforløb.

Med sygedagpengereformen blev fristen for revurdering af sygedagpengemodtagere fremrykket, så kommunerne inden 22 ugers sygemelding – og ikke 52 uger, som det var tidligere – skal tage stilling til, om sygedagpengeperioden kan forlænges efter én af forlængelsesreglerne, eller om borgeren skal overgå til et jobafklaringsforløb.

En netop afsluttet praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at kommunerne træffer afgørelse om forlængelse af sygedagpengeperioden på det rigtige tidspunkt – inden de 22 uger – og at kommunerne i syv ud af ti sager træffer korrekte afgørelser.

Ankestyrelsen har samtidig vurderet, at de resterende sager ville være blevet hjemvist eller ændret af Ankestyrelsen, hvis borgeren havde klaget over afgørelsen, og finder at den primære årsag hertil er, at der mangler aktuelle lægelige oplysninger.

Praksisundersøgelsen omfatter 125 sager fra 13 kommuner, og undersøgelsen ser alene på de forlængelser, der er sket på baggrund af forlængelsesregel nr. 2 og 3. De to forlængelsesregler er udvalgt, fordi det er de to regler, som kommunerne oplever størst udfordringer med at anvende. Udover de to undersøgte forlængelsesregler, findes der yderligere fem forlængelsesregler. Undersøgelsen omfatter også en gennemgang af de sager, hvor borgere er overgået til et jobafklaringsforløb, og det drejer sig om cirka hver tredje sag, som Ankestyrelsen har set på.

Med sygedagpengereformen blev det også aftalt, at der yderligere skal gennemføres en undersøgelse af, om tidspunktet for revurderingen er hensigtsmæssig i forhold til samspillet med sundhedsvæsenet. Undersøgelsen vil blive gennemført i 2016, når sygedagpengereformen er fuldt implementeret.

Fakta om forlængelsesregler

Der er i dag syv forlængelsesregler, der giver mulighed for at forlænge perioden med sygedagpenge. I praksisundersøgelsen ses der alene på forlængelsesregel 2. og 3:

  • Forlængelsesregel nr. 2 giver mulighed for at perioden med sygedagpenge kan forlænges op til 69 uger, hvis det er nødvendigt med en virksomhedsrettet indsats – herunder en helbredsmæssig afklaring – for at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne. 
  • Forlængelsesregel nr. 3 hvorefter giver mulighed for forlængelse, hvis den sygemeldte er under eller venter på lægebehandling. Forlængelsen kan være op til 134 uger, hvis den lægelige vurdering er, at den sygemeldte vil blive arbejdsdygtig inden for perioden. Ventetid på behandling på sygehuse tæller ikke med i de 134 uger.