Spring over hovedmenu

NYHED / 10-11-2016

Pulje har fokus på at modvirke langtidsledighed

En ny pulje, der udspringer af beskæftigelsesreformen, skal muliggøre et pilotprojekt om samtaler og indsats, der modvirker langtidsledighed.

Med beskæftigelsesreformen blev der afsat en permanent pulje på cirka 20 millioner kroner årligt til at understøtte kommunernes indsats for ledige med særlige udfordringer.

Midlerne for 2015 skal anvendes til et pilotprojekt, der sigter mod at opbygge og udbrede viden om mere kvalitet i de første samtaler og målrettede indsatser, der modvirker langtidsledighed. Målgruppen for samtalerne og indsatsen er dagpengemodtagere, der lige er blevet ledige, og som vurderes at være i særlig risiko for langtidsledighed.

Kommuner/jobcentre – gerne i samarbejde med en eller flere a-kasser – kan frem til den 30. november 2015 ansøge om at deltage i pilotprojektet. Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der administrerer puljen.