Spring over hovedmenu

NYHED / 17-11-2015

Pulje skal udvikle indsatser mod langtidsledighed og for seniorer

En ny pulje, der udspringer fra beskæftigelsesreformen, skal støtte pilotprojekter i udviklingen af indsatser for langtidsledige og seniorer.

I forbindelse med beskæftigelsesreformen blev der afsat 26,5 millioner kroner i 2016 til projektforløb, som skal bidrage til viden om, hvilke indsatser der virker for langtidsledige dagpengemodtagere, ledige i risiko for at blive langtidsledige, eller for ledige seniorer.

Kommuner og jobcentre kan søge om tilskud til pilotprojekter, hvor der er fokus på at afprøve indsatser, der ligger inden for tre hovedveje til job. Det drejer sig om intensiv jobrådgivning i jobklub, samarbejde med vikarbureauer om at få ledige i job samt fokus på ordinær beskæftigelse via målrettet virksomhedsindsats.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og ansøgningsfristen er den 30. november 2015.