Spring over hovedmenu

NYHED / 12-11-2015

Sygedagpenge: Flere borgere kan få genoptaget deres sag efter dom fra Højesteret

Borgere, der har fået stoppet udbetaling af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft, kan få genoptaget deres sag. Det sker efter, at Ankestyrelsen har fastlagt en ny praksis på området.

Ankestyrelsen har på baggrund af en dom fra Højesteret af 10. september 2015 offentliggjort en principafgørelse, der ændrer den tidligere praksis om, at udbetalingen af sygedagpenge ophører automatisk på revurderingstidspunktet efter 22 uger, eller når en af forlængelsesmulighederne ophører.

Den nye praksis betyder, at udbetalingen af sygedagpenge ikke længere ophører automatisk på disse tidspunkter. Udbetalingen må først stoppe, når kommunen har revurderet borgerens sag og har truffet en gyldig afgørelse om, hvad der skal ske med borgeren.

Borgere har dermed ret til sygedagpenge, indtil kommunen træffer afgørelse – også selvom borgeren har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger. Dog kan udbetalingen af sygedagpenge standses med tilbagevirkende kraft i de sager, hvor borgeren fx har raskmeldt sig eller er startet på arbejde igen.

Borgere kan få gentoptaget deres sag
Den nye praksis på området betyder, at borgere, der har fået stoppet udbetalingen af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft, kan få genoptaget deres sag.

Borgere, der vurderer, at deres sag kan være en af dem, der kan genoptages, opfordres til selv at henvende sig til den myndighed, der sidst har truffet afgørelse i sagen. Det er nemlig den myndighed, der på ny skal se på sagen. Ankestyrelsen har ikke selv mulighed for at finde alle relevante sager.

Samtidig orienterer Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kommunerne om den nye praksis, og opfordrer dem til at vurdere, om de selv har mulighed for at finde alle relevante sager, eller om de skal vejlede deres borgere om muligheden for at søge om at få genoptage deres sag.