Spring over hovedmenu

NYHED / 20-11-2015

To lovforslag udspringer af finanslovsaftalen for 2016

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen har fremsat to lovforslag, der udmønter dele af finanslovsaftalen på beskæftigelsesområdet.

Regeringen har indgået finanslovsaftale for 2016 med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. 

På beskæftigelsesområdet indeholder finanslovsaftalen blandt andet en boligydelsespakke, der kræver ændringer af boligstøtteloven.

Finanslovsaftalen omfatter også en budgetregulering af den aktive beskæftigelsesindsats, der tilvejebringer en offentlig besparelse på 400 mio. kr. årligt. Et af hovedelementerne er et ændret minimumskrav til mentorindsatsen, der også kræver lovændringer.

Begge lovforslag er netop fremsat i Folketinget, og de bliver 1. behandlet den 8. december. Lovforslagene er samtidig sendt i ekstern høring med høringsfrist den 25. november. 

Boligydelsespakke: L 67
Det ene lovforslag, som beskæftigelsesministeren netop har fremsat, er L 67, der udmønter boligydelsespakken. 

Lovforslaget indeholder følgende ændringer af boligstøtteloven: 

  • Ændret regulering af beløbsgrænser for boligydelse (målrettet pensionister), så den årlige regulering af beløbsgrænserne følger forbrugerpriserne, som det er også er tilfældet for boligsikring (målrettet øvrige borgere). 
  • Gradvis afskaffelse af det beregningstekniske tillæg til huslejen, så boligydelsen fremadrettet beregnes med udgangspunkt i den faktiske husleje. Det beregningstekniske tillæg afskaffes for pensionister, der søger om boligstøtte efter 30. juni 2016.
  • Indførelse af loft over den støtteberettigede husleje i ældreboliger svarende til loftet for huslejen i anden lejebolig. Loftet indføres alene for nyanviste personer til ældreboliger efter 2020.
  • Gradvis lempelse af kravet til egenbetaling fra 16.000 kr. (2015-niveau) til 14.500 kr. (2015-niveau) årligt samt en gradvis reduktion i kravet til egenbetaling fra 11 pct. til 10 pct.

Lovforslaget er efterfølgende, den 15. december 2015, trukket tilbage.

Ændret minimumskrav til mentorindsatsen: L 66
Det andet lovforslag, der netop er fremsat, er L 66, der indeholder følgende hovedelementer: 

  • Ændret minimumskrav til mentorindsats. Der er i øjeblikket krav om, at aktivitetsparate personer, som får mentorstøtte, fordi de ikke kan deltage i andre aktive tilbud, skal have kontakt til mentor minimum én gang hver uge. Minimumskravet ændres nu til én gang hver anden uge.
  • Den statslige refusion af kommunernes driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering afskaffes for blandt andre jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. 
  • Den særskilte ramme for refusion af kommunernes udgifter til mentorstøtte ophæves. I stedet omfattes refusionen af kommunernes mentorudgifter af de to rådighedsbeløb for kommunernes driftsudgifter til aktivering. Samtidig reduceres den nye ramme til driftsudgifter til aktivering af blandt andet kontanthjælpsmodtagere svarende til et provenu på 146 mio. kr. årligt.