Spring over hovedmenu

NYHED / 21-12-2015

Ændret minimumskrav til mentorindsatsen

Minimumskravet til mentorindsatsen ændres, så aktivitetsparate personer i kontanthjælpssystemet som minimum skal have kontakt til deres mentor én gang hver anden uge frem for hver uge, som reglerne er i dag.

Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag, der udspringer af finanslovsaftalen for 2016. I finanslovsaftalen indgik der en budgetregulering af den aktive beskæftigelsesindsats, som skal tilvejebringe en offentlig besparelse på 400 mio. kr. årligt.

Et af hovedelementerne er et ændret minimumskrav til mentorindsatsen, som indebærer, at aktivitetsparate personer i kontanthjælpssystemet, som får mentorstøtte, fordi de ikke kan deltage i andre aktive tilbud, fremover skal have kontakt til deres mentor minimum én gang hver anden uge. Som reglerne er nu, er minimumskravet én gang om ugen.

Derudover afskaffes den statslige refusion af kommunernes driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering for blandt andre jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.

Med lovforslaget ophæves endvidere den særskilte ramme for refusion af kommunernes udgifter til mentorstøtte. I stedet omfattes refusionen af kommunernes mentorudgifter af de to rådighedsbeløb for kommunernes driftsudgifter til aktivering. Samtidig reduceres den nye ramme til driftsudgifter til aktivering af blandt andet kontanthjælpsmodtagere svarende til et provenu på 146 mio. kr. årligt.