Spring over hovedmenu

NYHED / 18-12-2015

Arbejdsmiljø og mentorer behandles i Folketinget

Styrket arbejdsmiljøindsats og ændret minimumskrav til mentorindsatsen er på programmet, når Folketinget i dag 2. behandler to lovforslag på beskæftigelsesområdet.

Folketinget 2. behandler i dag, 18. december 2015, to lovforslag på Beskæftigelsesområdet.  

Det ene lovforslag (L 31) skal styrke arbejdsmiljøindsatsen og indebærer blandt andet, at Arbejdstilsynet skal føre flere tilsyn med virksomheder med størst risiko for arbejdsmiljøproblemer – og færre tilsyn med virksomheder, der har styr på arbejdsmiljøet. Samtidig skal virksomheder, der groft bryder arbejdsmiljøreglerne, straffes med højere bøder og skærpet tilsyn.

Det andet lovforslag (L 66) udspringer af finanslovsaftalen for 2016, hvor det blev aftalt at budgetregulere den aktive beskæftigelsesindsats, der tilvejebringer en offentlig besparelse på 400 mio. kr. årligt. Et af hovedelementerne er et ændret minimumskrav til mentorindsatsen.

Begge lovforslag 3. behandles 21. december 2015.