Spring over hovedmenu

NYHED / 10-12-2015

Bredt flertal vedtager ny lov om ansættelsesklausuler

Et bredt flertal i Folketinget har netop vedtaget en ny samlet lov om ansættelsesklausuler. Loven forbyder blandt andet jobklausuler, og kravene for at bruge ansættelsesklausuler strammes.

Ansættelsesklausuler kan begrænse medarbejdernes muligheder for at skifte job, og gør det dermed også sværere for virksomhederne at få den arbejdskraft, som de har brug for. Derfor har et bredt flertal af Folketingets partier i dag, 10. december 2015, vedtaget et lovforslag, der har til formål at begrænse brugen af ansættelsesklausuler. LO og DA bakker op om forslaget og har givet input til de nye regler.

Den nye lov, som træder i kraft ved årsskiftet, samler alle regler om ansættelsesklausuler og gælder for alle ansættelsesforhold fremadrettet.

Det vil fortsat være muligt for virksomheder at beskytte deres forretningshemmeligheder ved at bruge ansættelsesklausuler som kundeklausuler og konkurrenceklausuler. Men kravene for at bruge klausulerne strammes, så virksomhederne motiveres til at vælge kortvarige ansættelsesklausuler. Samtidig må klausulerne maksimalt vare i 12 måneder, efter at medarbejderen har fratrådt sin stilling, og kan først gælde efter seks måneders ansættelse.

Loven betyder også, at nye aftaler om jobklausuler forbydes, og eksisterende aftaler om jobklausuler gøres ugyldige efter en overgangsperiode på fem år fra lovens ikrafttræden. På den måde får de berørte parter mulighed for at indrette sig på de nye regler.

De nye regler om ansættelsesklausuler kan fraviges ved kollektiv overenskomst, og eksisterende regler om ansættelsesklausuler i overenskomsterne kan videreføres.

Det vedtagne lovforslag udmønter en del af vækstpakken fra 2014, hvor det blev besluttet at begrænse brugen af ansættelsesklausuler.