Spring over hovedmenu

NYHED / 04-12-2015

Det betaler sig at få foden inden for på arbejdsmarkedet

Ny analyse fra Beskæftigelsesministeriet viser, at langtidsledige kontanthjælpsmodtagere kan se frem til en stigning i løn og arbejdstid over tid, når de får foden inden for på arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesministeriet har lavet en analyse, der følger lønudviklingen for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, som overgår til beskæftigelse og er i beskæftigelse efter to år. Analysen viser, at langtidsledige kontanthjælpsmodtagere hurtigt stiger i løn og arbejdstid, når de går fra kontanthjælp til job, og at gevinsten stiger både efter et og to år i beskæftigelse. Efter et år stiger indkomsten i gennemsnit med knap 1.600 kr. om måneden til 23.000 kr. Efter to år på arbejdsmarkedet er gennemsnitslønnen steget til over 24.000 kr., som det ses i tabel 1.

Tabel 1. Deskriptiv statistik af løn, arbejdstimer og timeløn (2013-niveau)

  1. måned 13. måned 25. måned
Løn (kr.)      
Gennemsnit 21.459 23.064 24.139
Median 20.875 22.484 23.202
Arbejdstimer      
Gennemsnit 137 140 143
Median 149 154 155
Timeløn (kr.)      
Gennemsnit 165 185 183
Median 152 158 162

Samme udvikling afspejles i figur 1 nedenfor. Her ses det, at godt hver fjerde, der er overgået til beskæftigelse, i den første arbejdsmåned modtager en månedsløn på over 25.000 kr. Efter to år er det til gengæld fire ud af ti, som modtager en månedsløn på over 25.000 kr. Andelen, der får en månedsløn på mellem 15.000 og 20.000 kr., falder modsat fra ca. 26 pct. den første måned, til ca. 18. pct. efter to år.

Figur 1. Udviklingen i fordelingen af månedslønnen for tidligere langtidsledige kontanthjælpsmodtagere i beskæftigelse

Anm.: Udviklingen i månedslønnen er ikke renset for lønudviklingen/inflation
Kilde: DREAM og eIndkomstregistret

En lignende tendens gør sig gældende for arbejdstiden, der også stiger over tid, efter man er kommet fra kontanthjælp og i beskæftigelse. Timetallet stabiliserer sig omkring 150 til 180 timer efter to år (fuldtidsjob defineres normalt som ca. 160 timers beskæftigelse). Andelen, som arbejder 150-180 timer om måneden, stiger fra ca. 42 pct. i første måned til ca. 48 pct. efter to år. Modsat falder andelen, som arbejder mindre end 120 timer om måneden, fra 28 pct. til 21 pct.

Analyse: Udvikling i løn for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere (PDF)

Fakta om lønudviklingsanalysen for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere

Analysen er baseret på 2.207 kontanthjælpsmodtagere mellem 30 og 60 år, som kom i beskæftigelse i første halvår 2011 efter at have været på kontanthjælp i mere end 80 procent af det forudgående år.

Hver anden af de kontanthjælpsmodtagere, som kommer i beskæftigelse, er fortsat i job året efter, og hver tredje er i beskæftigelse to år efter.

Kommer den langtidsledige kontanthjælpsmodtager på arbejdsmarkedet, viser analysen, at gevinsten stiger både efter et og to år i beskæftigelse. Et år efter, at de langtidsledige kontanthjælpsmodtagerne er kommet i job, stiger deres indkomst i gennemsnit med knap 1.600 kr. om måneden til 23.000 kr. Efter to år på arbejdsmarkedet er gennemsnitslønnen steget til over 24.000 kr., som det ses i tabel 1.