Spring over hovedmenu

NYHED / 08-12-2015

Grønland får justeret regler om abejdsskadesikring

Reglerne om arbejdsskadesikring i Grønland justeres som følge af et lovforslag, der netop er vedtaget i Folketinget.

Folketinget har i dag, 8. december 2015, vedtaget et lovforslag, der justerer reglerne om arbejdsskadesikring i Grønland, der blev indført i 2011.

Med lovforslaget ændres reglerne om arbejdsskadesikring, så ordningen tilpasses bedre til det grønlandske samfund. Lovforslaget indeholder følgende:

  • Det præciseres, at arbejdsskadesikringen er forpligtet til at erstatte udgifter i et omfang, som en tilskadekommen, der er sundhedssikret i Grønland, måtte have.
  • Der gives hjemmel til, at Center for Arbejdsskader kan lade eksterne rejsearrangører stå for rejser og ophold for tilskadekomne i forbindelse med lægeundersøgelser.
  • Det præciseres, at den danske stat, Selvstyret og de kommuner, som vælger at bruge deres ret til at være selvforsikrende, skal betale for Arbejdsskadestyrelsens og Ankestyrelsens administration af sager, der vedrører dem.

Desuden medfører lovforslaget nogle mindre præciseringer af loven.

Lovforslaget træder i kraft 1. januar 2016.