Spring over hovedmenu

NYHED / 10-12-2015

Ledighedsindikatorer for november 2015 er offentliggjort

Antallet af varslingssager, ledige jobopslag og arbejdsfordelinger i november 2015 er offentliggjort på jobindsats.dk.

Beskæftigelsesministeriet overvåger arbejdsmarkedet gennem tre indikatorer, der giver et aktuelt billede af efterspørgslen efter arbejdskraft. Dermed er det muligt at tage temperaturen på arbejdsmarkedet, før de officielle ledighedstal fra Danmarks Statistik bliver offentliggjort.

De tre indikatorer for udviklingen i ledigheden:

  • Antallet af varslinger og antal personer, der er varslet afskediget ved større afskedigelsessager.
  • Antallet af ledige stillinger på Jobnet.dk.
  • Antallet af arbejdsfordelinger og antal personer på arbejdsfordeling.

Hvad viser de tre indikatorer for november 2015?
I november 2015 var 1.350 personer - fordelt på 27 virksomheder - omfattet af en varsling om afskedigelse i forbindelse med en større fyringsrunde. Sammenlignet med samme måned i perioden 2007-2014 er der i år tale om et lidt lavere niveau. 

I november 2015 var der registreret 27.300 ledige stillinger på Jobnet. Det er det højeste niveau for en november måned siden november 2007. 

Cirka 370 personer - fordelt på 29 virksomheder - var i november 2015 omfattet af en arbejdsfordeling med supplerende dagpenge i op til 13 uger. Antallet er på niveau med samme måned sidste år.