Spring over hovedmenu

NYHED / 10-12-2015

Ligebehandlingsnævnets arbejde målrettes

Ligebehandlingsnævnet skal fremover kun fokusere på reelle problemer med ligestilling. Det fremgår af et lovforslag, som Folketinget i dag har vedtaget.

Folketinget har i dag, 10. december 2015, vedtaget et lovforslag om at målrette Ligebehandlingsnævnets arbejde, så nævnet i højere grad fokuserer på reelle problemer med ligestilling frem for sager af mere bagatelagtig eller kuriøs karakter.

Lovforslaget indebærer, at Ligebehandlingsnævnet alene skal behandle en klage, hvis den person, der klager, har en individuel, aktuel og konkret interesse i sagen. Fremover skal man altså selv være part i en sag om mulig ulovlig forskelsbehandling fx på grund af sin etnicitet eller sit køn for, at man kan klage til nævnet.

Herudover indebærer lovforslaget, at Institut for Menneskerettigheder får mulighed for at indbringe sager af principiel karakter eller af almindelig offentlig interesse for Ligebehandlingsnævnet. Dermed sikres det, at Ligebehandlingsnævnet kan behandle principielle ligestillingsmæssige sager, selvom ingen borger har rejst sagen.

Endelig bliver der indført en mulighed for, at Ligebehandlingsnævnets formand kan træffe afgørelser i sager, hvor der er etableret en fast praksis. Det betyder, at nævnet i højere grad kan bruge sine ressourcer på komplicerede sager om ulovlig forskelsbehandling.

Lovforslaget udmønter en politisk aftale om at målrette Ligebehandlingsnævnets arbejde, der blev indgået i marts 2015 af alle Folketingets partier, og som Alternativet også har tilsluttet sig efter folketingsvalget 2015.

Aftale om en målretning af Ligebehandlingsnævnets arbejde (PDF)