Spring over hovedmenu

NYHED / 15-12-2015

Lovforslag: Mindre bureaukrati i sager om førtidspension

Unødige sagsgange skal fjernes, så kommunernes rehabiliteringsteam får frigjort ressourcer til at behandle de sager, der kræver en tværfaglig vurdering. Det er baggrunden for et lovforslag, der netop er sendt i høring.

Forligskredsen bag reformen af førtidspension og fleksjob er enige om, at rehabiliteringsteamet ikke behøver at behandle åbenlyse sager om førtidspension.

Det drejer sig om de ansøgningssager, hvor kommunen vurderer, at det er utvivlsomt, at borgeren ikke opfylder betingelserne for tilkendelse af førtidspension, samt de sager, hvor kommunen vurderer, at personen er så syg eller har så betydelige funktionsnedsættelser, at det er helt åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen.

Undtagelsen af de åbenlyse sager om førtidspension fra behandling i rehabiliteringsteamet udmøntes i et lovforslag, der netop er sendt i høring. Høringsfristen er den 12. januar 2016.

Med lovforslaget får kommunalbestyrelsen dermed mulighed for at træffe afgørelse i åbenlyse sager om førtidspension, uden at sagen først skal behandles af rehabiliteringsteamet. Sundhedskoordinatoren fra regionenes kliniske funktion skal dog fortsat udtale sig i nogle af sagerne om tilkendelse af førtidspension, inden kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelsen.

Lovforslaget ændrer ikke ved kriterierne for, hvem der kan få tilkendt førtidspension.