Spring over hovedmenu

NYHED / 17-12-2015

Lovforslag: Overflytning af opgaver til ATP

Beskæftigelsesministeriet har i dag sendt to lovforslag om at overflytte opgaver fra Arbejdsskadestyrelsen til ATP i høring.

Det følger af regeringens udspil, Bedre Balance, at sagsbehandlingsopgaverne i Arbejdsskadestyrelsen skal overflyttes til ATP. Regeringen har derfor i dag sendt to lovforslag i høring.

Overflytningen af opgaverne til ATP sker ved en samlet lovpakke, der indebærer en ny hovedlov og følgelovgivning med tekniske ændringer.

Med hovedloven vil regeringen oprette en ny selvejende institution med navn Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der skal administreres af ATP. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal fremover overtage alle Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingsopgaver samt de opgaver, der er forbundet med finansiering og betaling af erstatning og godtgørelse ved erhvervssygdomme.

Følgeloven indeholder konsekvensændringer i blandt andet arbejdsskadesikringsloven og skal sikre, at Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingsopgaver i en lang række sagstyper lovmæssigt overflyttes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Overflytningen af området har kun betydning for myndighedsansvaret og varetagelsen af opgaven. Der sker ikke ændringer af tilskadekomnes og forsikringsselskaberne rettigheder og pligter.

Lovforslaget planlægges fremsat den 24. februar 2015 og ventes at træde i kraft den 1. juli 2016, hvis Folketinget bakker op om forslaget.